Збірка питань зі співбесід на вакансію Middle JavaScript розробника


За останній рік я пройшов 12+ співбесід на вакансію Middle JavaScript розробника в різноманітних компаніях, від гігантських гігантів до крихітних стартапів. Вирішив зібрати список питань, які мені задавали на цих співбесідах. Ше трохи питань підкинув мій ліпший JS-друг Макс Козак :)

Має бути корисно тим, хто хоче підтягнути свій рівень до мідла, освіжити якісь речі в пам'яті, або тим, кому треба співбесідувати мідлів.

 1. Загальне
 2. Основи JS
 3. Node.js
 4. Front-end
 5. Бази даних
 6. Передача даних в мережі
 7. Security
 8. Тестування
 9. Системи контролю версій
 10. Задачки
 11. Корисні посилання

Було б круто, якби хтось ше допоміг доповнити список. Пишіть в коментарях, на пошту, чи ше кудись.

Цей запис постійно оновлюється після нових співбесід.

Загальне

 • Шо таке рекурсія?                  
  • Як уникнути переповнення стеку при використанні рекурсії? (або: що таке хвостова рекурсія?)
 • Шо таке ідемпотентність?
 • Шо таке функтор?
 • Шо таке currying?
 • Шо таке асинхронність і шо — багатопотоковість?
 • Шо таке ітератор?
 • Які ти знаєш парадигми програмування? Які парадигми присутні в JS?
  • Яка різниця між об'єктно-орієнтованим і функціональним програмуванням? Які переваги/недоліки ООП і функціонального програмування?
  • Які елементи функціонального програмування є у JS? (варто згадати map, reduce, functions as first-class objects, higher order functions...)
 • Які переваги і недоліки монолітної архітектури та мікросервісної архітектури?
 • Які ти знаєш структури даних?             
  • Шо таке бінарне дерево?
  • Шо таке АВЛ-дерево?
  • Шо таке хеш-таблиця? Які є способи вирішення колізій в хеш-таблицях?
 • Які ти знаєш алгоритми сортування?
 • Шо таке обчислювальна складність алгоритму? Як вона вимірюється?
  • Яка складність пошуку елементу в масиві?
  • Яка складність пошуку елементу в хеш-таблиці?
 • Як ти розумієш MVC, в чому його переваги?
 • Шо таке content delivery network? Як вони працюють?
 • Шо таке горизонтальне і вертикальне масштабування?
 • Шо таке continuous integration/continuous deployment?
 • Яка різниця між авторизацією і автентифікацією?
 • Які способи організації сесій ти знаєш?          
  • Як працює JSON Web Token?
 • Які патерни проектування ти використовував?      
  • Які можеш пояснити?
  • На які групи поділяються патерни?
  • Яка різниця між патернами Publish/Subscribe i Observer?
 • Поясни Dependency Injection.
 • Шо ти знаєш про SOLID?
  • Поясни кожну букву.

Основи JS

 • Які сильні та слабкі сторони JavaScript? (з сильних сторін можна згадати простоту, прототипне наслідування, підтримку функціонального програмування, можливість писати фронт- і бек-енд на одній мові, і тд і тп; зі слабких — високі коефіцієнти WTF i WAT для розробників, які приходять з С-подібних мов).
 • Які типи є у JavaScript?             
  • Які примітивні типи є у JavaScript?
 • В чому різниця між примітивами та не примітивами?
 • Яка різниця між == і ===?
 • Шо таке замикання?             
  • Для чого використовують замикання?
  • Шо таке контекст функції?
 • Шо таке hoisting?
 • Шо таке функція?                  
  • Яка різниця між функцією і звичайним об'єктом?
 • Які відмінності між var, let i const?                  
  • Чим відрізняється hoisting у var, let i const?
  • Що таке мертва зона (dead zone)?
  • Чи можна змінювати об'єкт, якщо він оголошений через const? (Наступне питання: як зробити так, щоб об'єкт таки не можна було змінювати?)
 • Яка різниця між scope і областю видимості? (Тут ти маєш розгубитись; різниці, ясно шо ніякої).
 • Шо таке this?          
  • Поясни, як працює this.
  • Яка різниця між this і контекстом функції?
 • Чим відрізняються callback, Promise i async/await?                  
  • Які проблеми є в колбеків, але відсутні у промісів?
  • Які проблеми є у промісів, але відсутні в колбеків?
 • Чим модель наслідування у JavaScript відрізняється від моделей у більшості інших мов програмування?                  
  • Які переваги і недоліки прототипного наслідування та класового наслідування?
  • Коли краще використати класове наслідування, а коли прототипне?
  • Поясни, як працює прототипне наслідування.
  • Шо таке class у JavaScript? Яка різниця між class та функціями-конструкторами?
  • Шо таке factory function?
  • Шо означає «favor object composition over inheritance»?
  • Шо таке concatenative inheritance?
  • Шо ти чув про gorilla-banana problem?
 • Чи є різниця між звичайний об'єктом (plain object) та Map?             
  • Яка різниця між Map та WeakMap? Між Set та WeakSet?
 • Якими способами можна створити об'єкт в JavaScript?
 • Шо таке і як працюють Object.create() та Object.assign()?
 • Розкажи про bind(), call() i apply().
 • Шо таке strict mode?
 • Яка різниця між звичайними функціями та arrow functions?
 • Шо робить for ... of?

Node.js

 • Як працює асинхронність в Node.js?                  
  • Як Node.js працює з потоками?
 • Для яких випадків Node.js сервер підходить добре, а для яких погано?
 • Шо таке event loop?                  
  • Як працює event loop? З яких фаз складається кожна ітерація? Що відбувається в кожній фазі?
  • Шо таке таски і мікротаски?
 • Як за допомогою Node.js працювати з великими об'ємами даних? (Наступне питання: шо таке Stream?)             
  • Які є види стрімів? Яка різниця між Duplex, Transform i PassThrough стрімами?
 • Як запустити Node процес так, шоб він жив «вічно»? (або: щоб він перезапускався, коли падає помилка).
 • Як працює модульна система в Node.js?             
  • Які типи модулів ти знаєш?
  • В чому різниця між require/module.exports в Node.js та import/export в ES6?
  • Шо ти можеш розказати про кешування модулів?
 • Шо таке process.nextTick()?
 • Для чого використовується модуль child_process?
 • Які є способи масштабувати Node.js сервер?

Front-end

 • Шо таке single-page application?       
  • Які переваги SPA над варіантом, коли кожну сторінку рендерить сервер?
 • Як працює server-side rendering?       
  • Які переваги SSR? Нашо його використовувати?
  • Як взаємодіють SSR та SPA?
 • Шо таке компонента?
 • Шо таке flash of unstyled content і як його уникнути?
 • Як можна пришвидшити завантаження сторінки?
 • З якими CSS процесорами ти працював?       
  • Яка різниця між пост-процесорами і пре-процесорами? В чому їх недоліки і переваги над звичайним CSS?
 • Шо таке CORS?
 • Як різні фреймворки виявляють, шо на сторінці змінилось і шо треба це перемалювати? (див. https://teropa.info/blog/2015/03/02/change-and-its-detection-in-javascript-frameworks.html)
 • Шо таке two-way i one-way data binding?
 • Які ти знаєш CSS технології для побудови layout-ів?   
  • Шо ти можеш розказати про CSS Grid?

Бази даних

 • В чому різниця між реляційними і нереляційними базами даних?       
  • Які переваги/недоліки кожної?
  • В яких випадках краще використовувати реляційні БД, і в яких — нереляційні?
 • Які є види JOIN'ів? Поясни відмінності між ними.
 • Як працюють індекси?       
  • Чому не варто додавати індекси на всі поля таблиці?
 • Як масштабувати бази даних?
 • Шо таке нормальні форми БД?
 • Які є способи оптимізації складного повільного запиту, який робить багато JOIN'ів?

Передача даних в мережі

 • З яких частин складається HTTP запит?
 • На які групи поділяються HTTP статус-коди?
 • Чим відрізняється HTTP/2 від попередньої версії? Які переваги HTTP/2?
 • Шо таке REST?                  
  • Які ключові властивості REST? (йдеться про statelessness і тд.)
  • Які HTTP методи використовується в REST і для чого?
  • Що таке ресурс в термінах REST?
 • Як працюють вебсокети?                  
  • Яким чином можна влаштувати авторизацію для захищеного обміну повідомленнями через вебсокети?
 • Шо таке long-polling?
 • Шо таке і як працює HTTPS?                  
  • Для чого використовувати HTTPS? Від яких атак він захищає?
  • Хто і на яких підставах може видати тобі SSL сертифікат?
  • Які бувають типи сертифікатів?
 • Які заголовки використовуються для роботи з кешуванням?
 • Якомога детальніше опиши, шо відбувається з того моменту, як ти ввів адресу сайту в адресний рядок і натиснув Enter, до того моменту, як сторінка завершила завантажуватись.
 • Як працює gzip стиснення при передачі даних через HTTP?
 • Шо таке SOAP?

Security

 • Які види атак ти знаєш?
 • Як краще зберігати паролі користувачів в БД?        
  • Як краще зберігати дані платіжних карток користувачів в БД?
 • Шо таке брутфорс?           
  • Як уникнути брутфорсу?
  • Шо таке сіль (salt) і перець (pepper) в термінах хешування паролів? Для чого використовується кожне з них?
 • Шо таке XSS і як від цього захиститись?
 • Шо таке CSRF?
 • Шо таке SQL ін'єкції і як від них захиститись?
 • Шо таке timing attack?

Тестування

 • Шо таке TDD?
 • Шо таке BDD?
 • Які є види тестів? Для чого використовується кожен з них?

Системи контролю версій

 • Якими системами для контролю версій ти користувався? (але по SVN мене ніколи нічого не питали, та і не дивно в принципі).
 • Для чого використовують git bisect?
 • Яка різниця між git rebase i git merge?

Задачки

 • Напиши функцію runOnce(), яка дозволить робити таке:
  function doSomeShit(param) {
   console.log(`${param} is shit.`);
  }
  
  const doSomeShitOnce = runOnce(doSomeShit);
  doSomeShitOnce(5); // 5 is shit
  doSomeShitOnce('blah'); // Error: This function can be run only once
 • Напиши функцію isPalindrome() для перевірки, чи є задане слово паліндромом. Чим більше способів розв'язку ти наведеш, тим краще.
  isPalindrome('abacaba'); // true
  isPalindrome('qwerty'); // false
  • Напиши таку ж функцію в один рядок.
  • Назви переваги і недоліки кожного варіанту вирішення цієї задачі.
 • Напиши функцію showAdditions(), яка для числа будь-якої довжини повертає рядок з розбиттям цього числа на суму його розрядів. 
  showAdditions(456); // "400+50+6"
  showAdditions(8274); // "8000+200+70+4"
  showAdditions(15040); // "10000+5000+40"
  • Напиши таку ж функцію в один рядок.
 • Напиши функцію flatten() для сплющування вкладених масивів. 
  flatten([3, 5, [7], [1, [[22]], [[6], 3]]]); // Array [ 3, 5, 7, 1, 22, 6, 3 ]
  • Напиши таку ж функцію в один рядок.
 • В якому порядку виведуться логи?
  console.log('script start');
  
  setTimeout(function() {
    console.log('setTimeout');
  }, 0);
  
  Promise.resolve().then(function() {
    console.log('promise1');
  }).then(function() {
    console.log('promise2');
  });
  
  console.log('script end');
 • Напиши функцію splitToBanknotes(), яка приймає певну суму грошей і повертає об'єкт, де ключами є номінали банкнот, а значеннями — скільки куп'юр такого номіналу треба, аби разом вийшла задана сума. Кількість банкнот має бути мінімальною.
  splitToBanknotes(542); // Object { 1: 0, 2: 1, 5: 0, 10: 0, 20: 2, 50: 0, 100: 0, 500: 1 }
  splitToBanknotes(84); // Object { 1: 0, 2: 2, 5: 0, 10: 1, 20: 1, 50: 1, 100: 0, 500: 0 }